Historia Firmy

Firma GPT Sp. z o. o. powstała w 2000 roku. Jej poprzednikami były: Utworzony w 1989 roku Zakład Agencyjny Gazowe Pogotowie Techniczne przy Zakładzie Gazowniczym w Koszalinie.


Następnie powstała w 1991 roku Spółka Cywilna Gazowe Pogotowie Techniczne.


W początkowym okresie swojej działalności firmy te prowadziły eksploatację gazociągów przesyłowych na terenie byłego województwa koszalińskiego.


Oprócz czynności eksploatacyjnych zajmowały się budową gazociągów przesyłowych i rozdzielczych, początkowo stalowych, później z tworzyw sztucznych oraz stacji redukcyjno-pomiarowych wysokiego i średniego ciśnienia.


W tym okresie firmy wykonały wiele prac remontowych na czynnej sieci gazowej zarówno przesyłowej, jak i rozdzielczej.


Kontynując tradycje swoich poprzedniczek spółka prowadziła eksploatację gazociągów przesyłowych na terenie swojego działania. GPT obsługiwało ponad 500 km sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia, eksploatowało dwie mieszalnie gazów (Karlino , Gorzysław) oraz Węzeł Rozdzielczy w Starych Bielicach k. Koszalina.


Oprócz działalności eksploatacyjnej spółka wykonywała również szereg prac na rzecz gazownictwa takich jak wykonywanie kompletnych dokumentacji remontowych i budowlanych obiektów gazowniczych, remonty i modernizacje, kompletne wykonawstwo elementów i obiektów systemu przesyłu gazu.


W 2005 roku spółka rozpoczęła eksploatację stacji redukcyjnych i redukcyjno-pomiarowych wysokiego i średniego ciśnienia zlokalizowanych na terenie działania Zakładu Gazowniczego w Koszalinie.


Podnosząc swoje kwalifikacje i odpowiadając na potrzeby rynku, w 2002r został w firmie wprowadzony system zarządzania jakością w spawalnictwie: wg PN-EN 729-2 przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Rok później zostaje wprowadzony system zarządzania jakością wg PN - EN ISO 9001:2001.


W 2005 roku zostają zaktualizowane certyfikaty PN-EN 729-2 i PN - EN ISO 9001:2001 przez Urząd Dozoru Technicznego.


W latach 2004-2006 firma GPT bierze udział w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" spełniając wszystkie wymagania, które potwierdzają rzetelność firmy. W 2006r GPT otrzymuje Złota Statuetkę Fair Play.


GPT w 2008 roku uzyskuje trzy kolejne Certyfikaty:

  • "System zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2005";
  • "System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN EN 18001:2004" oraz
  • "Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych wg PN EN ISO 3834:2007".