Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

GPT Sp. z o.o. firma projektowo – wykonawcza z obszaru branży gazowniczej.


Do głównych obszarów działalności może zaliczyć:

  • Projektowanie i wykonawstwo w zakresie budowy i remontów gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia,
  • Prac na czynnych gazociągach,
  • Projektowanie oraz wykonawstwo stacji redukcyjnych i redukcyjno – pomiarowych w/c i ś/c,
  • Projektowanie i wykonawstwo sieci, instalacji gazowych, obiektów sieci przemysłowych,
  • Projektowanie i wykonawstwo zespołów i punktów gazowych.

Kierownictwo oraz wszyscy pracownicy, pragnąc poprawić pozycję swojej firmy na rynku oraz dążąc do oferowania klientom wyrobów najwyższej jakości, czynnie uczestniczyli w opracowywaniu i wdrażaniu procedur oraz instrukcji, które umożliwiają sterowanie i nadzorowanie procesami produkcyjnymi, ich monitorowanie i analizowanie.


Dzięki takiej postawie całej firmy został stworzony, wdrożony i utrzymywany przewodnik opisujący cały system zarządzania jakością - "Księgą Jakości", która opisuje system zarządzania jakością spełniający wymagania PN - EN ISO 9001:2001 oraz PN - EN 729-2:1997.


Dzięki certyfikatowi ISO oraz wyróżnieniom FAIR PLAY firma jest wiarygodnym kontrahentem dla innych, a firmy współpracujące z GPT mają pewność, że oferowane produkty oraz świadczone usługi charakteryzują się wysoką jakością.


GPT Sp. z o.o. ciągle unowocześniając technologię, zakupując środki transportu oraz inwestując w szkolenia pracowników, stara się należycie wywiązywać ze swojego priorytetowego zadania, jakim jest budowa sieci i obiektów gazowych.