Realizacja projektów EU

Projekt: "Umocnienie pozycji konkurencyjnej GPT Sp. z o. o. na rynku ogólnopolskim przez rozszerzenie oferty usług o wykonanie włączeń do czynnych gazociągów metodą hermetyczną".