Oferta

GPT Sp. z o.o. działa w zakresie projektowania i wykonawstwa:

 • gazociągów wysokiego ciśnienia stalowych;
 • gazociągów średniego i niskiego ciśnienia (stal i PE);
 • przyłączy gazowych, instalacji wewnętrznych i przemysłowych;
 • stacji redukcyjno - pomiarowych w/c i ś/c;
 • zespołów redukcyjno - pomiarowych, redukcyjnych, pomiarowych, punktów pomiarowych;
 • rur osłonowych na czynnych gazociągach w/c i ś/c.
   

Firma GPT Sp. z o.o. oprócz podstawowej działalności zajmuje się również:

 • Wykonywaniem instrukcji eksploatacji stacji gazowych;
 • Wykonywaniem opracowań oraz robót na czynnych obiektach gazowych;
 • Wykonanie włączeń do czynnych gazociągów metodą hermetyczną:
  1. Włączenia nowych gazociągów do czynnych sieci gazowych;
  2. Zamykanie przepływu gazu (jedno- i dwustronne) i wykonanie obejść (by-pass) przy wykorzystaniu technik hermetycznych;
 • Wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w tym gazociągów stalowych w zakresie ochronny czynnej i biernej.