Szczególnie Polecamy

W związku z rozbudową dróg i autostrad występuje duże zapotrzebowanie na wykonywanie zabezpieczeń istniejących gazociągów w/c i ś/c.
Nasza firma unowocześniając technologię, zakupując środki transportu oraz inwestując w szkolenia pracowników, wyspecjalizowała się w wykonywaniu koniecznych zabezpieczeń gazociągu w/c i ś/c poprzez założenie rury ochronnej.

W tym celu wykonujemy i zatwierdzamy u Właścicieli gazociągów niezbędną dokumentację projektową i wykonawczą, przygotowujemy materiały i sprzęt, zabezpieczamy ciągłość dostaw gazu o ile jest konieczność wyłączenia z pracy danego odcinka gazociągu.

Prace składowe w czasie realizacji zadania:

  • wykonanie projektu wykonawczego, instrukcji prac gazoniebezpiecznych,
  • zakup i przygotowanie materiałów,
  • prace ziemne,
  • wymiana izolacji właściwej na gazociągu,
  • założenie rury ochronnej,
  • zabezpieczenie rury ochronnej izolacją,
  • wykonanie kolumny wydmuchowej, słupka kontrolno – pomiarowego,
  • przeprowadzenie badania szczelności izolacji,
  • przeprowadzenie badania odizolowania rury ochronnej od gazociągu,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej.